ACT therapie

‘Hier mag ik Gewoon. Even. Zijn.’Ons denken is er doorgaans op gericht om grip te krijgen op de werkelijkheid om ons heen. We ervaren weerstand tegen situaties die onaangenaam zijn. We zijn geneigd te denken dat we eerst ‘problemen’ moeten oplossen voordat we weer kunnen ontspannen. En als dit niet lukt, ervaren we dit vaak als falen, als iets wat er niet mag zijn.

Wat gebeurt er als we meer in het ‘nu’ leven? Als we kunnen erkennen wat we voelen en onze ervaring kunnen respecteren? Als we vanuit ruimte en ontspanning opnieuw naar de situatie kijken?

Met ACT therapie leer je om liefdevol te kijken naar wat jou in de weg staat om ontspanning en tevredenheid te ervaren. Vanuit aanvaarding van hoe het nu is, kan er ruimte ontstaan om de situatie op een andere manier te bekijken.

ACT

Acceptatie- en Commitment Therapie (ACT)

ACT, ofwel Acceptatie- en Commitment Therapie is een derde generatie gedragstherapie die je kan helpen om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die je tegenkomt (Acceptatie), zodat je kan blijven investeren in de dingen die je écht belangrijk vindt (Commitment).

Het leven is vaak minder maakbaar dan je denkt.

Het gaat er in deze therapie om dat je leert accepteren wat je niet kan veranderen en daarnaast (kleine, soms grote) duurzame veranderingen in het dagelijks leven aan brengt, met als doel psychisch welbevinden:

 • Een gevoel van richting in je leven en ervaring van zin en betekenis;
 • Autonomie en zelfbepaling;
 • Zelfacceptatie en acceptatie van waar je geen invloed hebt;
 • Positieve en vertrouwensvolle relaties met de mensen om je heen.

Het doel van ACT is dus niet zeer het reduceren van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht. Bij ACT wordt er veel gebruikt gemaakt van metaforen en oefeningen; je ontwikkelt zo op een ervaringsgerichte manier de verschillende vaardigheden.

ACT bestaat uit zes verschillende processen / vaardigheden:

 • Acceptatie: Ruimte maken voor vervelende ervaringen.
 • Defusie: Afstand nemen van je gedachten.
 • Het Zelf: Flexibel omgaan met je zelf(beeld).
 • Hier en Nu: Aandacht voor het Hier en Nu.
 • Waarden: Stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt.
 • Toegewijd Handelen: Investeren in je waarden.

Bij welke klachten is ACT een geschikte therapievorm:

 • Wanneer je merkt dat je gedurende de dag veel ‘in je hoofd’ zit met je aandacht, veel piekert en veel waarde hecht aan (de waarheid van) je gedachten.
 • Wanneer je geneigd bent om gevoelens of situaties te vermijden en/of controlebehoeftig bent.
 • Wanneer je het eng vindt om te voelen en vastloopt in het begrijpen/ analyseren.
 • Wanneer je weinig zicht hebt op wat jij belangrijk vindt en wilt in het leven.
 • Wanneer je last hebt van negatieve overtuigingen over jezelf of de omgeving.
 • Wanneer je jezelf constant bezig houdt en afleid om maar niet te voelen.
 • Wanneer je in strijd bent met wat er speelt in jezelf of je omgeving.

Hoe ziet een therapie traject eruit?

Je kan je rechtstreeks bij mij aanmelden via mail of telefoon.

Voordat we een traject in gaan maak ik graag eerst kennis met je.
Zodat jij en ik beiden kunnen voelen of het klopt.

Voelen we allebei een JA?
We gaan aan de slag met minstens 5 sessies en evalueren dan waar je staat, wat het je heeft opgeleverd en wat er nog nodig is.

Gemiddeld duurt een traject 5 – 10 sessies.

In combinatie met behandeling bij de psycholoog

Naast dat je rechtstreeks bij mij terecht kan, werk ik ook samen met Psychologiepraktijk Olij.

Bij Rob Olij kan je terecht wanneer je bent doorverwezen voor een behandeling bij een psycholoog vanuit de basis GGZ.

Rob heeft veel ervaring met complex(ere) problematiek en samen bieden wij een mooie combinatie van behandelmethodieken die afgestemd kunnen worden op individuele behoeften.

Kosten

Kennismaking/Intake €119 ex btw.
Traject van 5 sessies €537 ex btw.
Traject van 10 sessies €957ex btw.

Een sessie duurt gemiddeld genomen 75 minuten.
De sessies zijn vrijgesteld van BTW.

ACT is een vorm van psychosociale therapie en wordt niet (volledig) vergoed door de verzekeraar.
Er zijn wel opties om de therapie (dus niet de coaching!) gedeeltelijk vergoed te krijgen via de aanvullende verzekering. De psychosociale therapie valt onder de alternatieve zorg.


Een overzicht van zorgverzekeraars en de vergoedingsmogelijkheden* voor 2024 vind je hier

Als je een doorverwijzing hebt van de huisarts voor behandeling bij een psycholoog, kan je via de Basis GGZ bij psychologiepraktijk Olij terecht. Deze zorg is wel vergoed.
In overleg met Rob Olij kan je kijken of een combinatie-traject van behandeling en ACT passend is bij de problematiek en je hulpvraag. In deze constructie is Rob de regiebehandelaar en zal alleen op zijn indicatie ACT mogelijk zijn als onderdeel van je behandeling.

Andere opties voor vergoeding:

 • Wanneer je een verwijsbrief van de huisarts kunt overleggen kan je de sessies opgeven bij ‘niet vergoede zorg’ bij je aangifte inkomstenbelasting.
 • Je werkgever kan de sessies tot 100% vergoeden als onderdeel van bijvoorbeeld een persoonlijk budget, coachingsbudget of loopbaanbudget. Vraag naar de mogelijkheden bij je werkgever.
 • Als je een eigen bedrijf hebt zijn de kosten van de sessies aftrekbaar van de omzetbelasting en  inkomstenbelasting.

Registratie

Ik ben geregistreerd psychosociaal therapeut bij de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) en bij de koepelorganisatie NAP.
De NFG bewaakt de kwaliteit van de aangeboden zorg en helpt mij als zorgaanbieder om te voldoen aan alle verplichtingen vanuit de wkkgz en wtza.

De NFG is een onafhankelijke belangenorganisatie. Je kan hier ook terecht als je een klacht hebt over de aangeboden zorg.

Uitsluitingscriteria

Ik kies er bewust voor om geen zorg te bieden aan cliënten:

 • Met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding welke verder reikt dan de aanwezige begeleiding;
 • Die hun hulpvraag niet kunnen uitstellen tot de volgende sessie/ training;
 • Die niet in staat zijn om op zichzelf te reflecteren;
 • Met totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;
 • Met psychoses;
 • Met ernstige verslavingsproblematiek;
 • Met ernstige Eetproblematiek;
 • Met agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen;
 • Met ernstige maatschappelijke problemen (dakloosheid, zeer hoge schulden, acute dreiging uit het netwerk);
 • Waarbij sprake is van onvrijwillige zorg conform de Wet Zorg en Dwang;
 • Met ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist;
 • Met een IQ < 80;
 • Met een klinische behandelbehoefte.


*Het overzicht van het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraars is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door de NFG. De NFG stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden.